header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Vertrouwenspersonen


Veilig sportklimaat


MHC De Mezen wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met hockey en waar iedereen op een plezierige wijze met elkaar omgaat. 

Toch kunnen er zich ook bij onze vereniging ongewenste gebeurtenissen voordoen in de vorm van agressie, grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie en pesterijen. Binnen de Mezen willen wij dit graag bespreekbaar maken en op een adequate manier mee omgaan.


Voor wie is de vertrouwenscommissie?


Ouders, coaches, bestuur en jijzelf zijn verantwoordelijk voor normale omgangsvormen. En meestal kun je ongewenste zaken bespreken met de trainer, coach, TC, ouder of het bestuur, echter soms kunnen zaken niet opgelost worden door hen, of een Mezen-lid kan of durft zich niet tot hen te richten. 


Voorkomen is beter dan genezen
Er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden. Een vertrouwenspersoon is er voor incidenten of vermoedens van incidenten, en vragen hieromtrent, die tussen Mezen-leden plaatsvinden. Bij twijfel: bespreek met een van de vertrouwenspersonen of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van De Mezen? 
Wanneer je na bovenstaande stappen (bespreken met ouders, coach en bestuur) er niet uitkomt, of als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar klopt, ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand hier mee te maken heeft;
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• pesten en gepest worden;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Werkwijze vertrouwenscommissie bij een vraag of klacht: 

1. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en verduidelijkt de vraag en/of het probleem.

2. De vertrouwenscontactpersoon zal -indien gewenst- proberen door bemiddeling, verwijzing of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor het gemelde probleem. 

3. De vertrouwenspersoon behandelt zaken vertrouwelijk en onderneemt geen vervolgstappen zonder toestemming. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft geen geheimhoudingsplicht. Als er sprake blijkt van (een vermoeden van) een strafbaar feit wordt uitgelegd wat vervolgstappen zijn.

4. De vertrouwenspersoon stelt (de voorzitter van) het bestuur in kennis van het feit dat er melding is gemaakt, van de aard en over de voortgang, zonder inhoudelijke details of namen te geven. De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van (de voorzitter van) het bestuur van de vereniging.

5. De vertrouwenspersoon kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op het gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon? 
De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. In voorkomende gevallen dat er actie moet worden ondernomen en anderen bij betrokken worden, gebeurt dit niet zonder jouw toestemming en niet zonder dat je daarvan op de hoogte bent.
De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang was, zonder daarbij inhoudelijk details of namen te geven. 


Hoe bereik je de vertrouwenspersoon?

Je kunt de vertrouwenspersonen bereiken via emailOnze vertrouwenspersonen zijn Merel Wigmore en Bart Zieleman. Alleen zij hebben toegang tot de mail en binnen enkele dagen neemt een van hen contact op.


NOC*NSF meldpunt

Als er sprake is van seksuele intimidatie kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).