header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Bestuur

Bestuur
Kasper Doesborgh Voorzitter

Vertegenwoordiging vereniging, Vereniging en bestuur leiden, Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken, Vergaderingen leiden, Overeenkomsten afsluiten (sponsors, betaalde krachten), Aanspreekpunt en contacten extern onderhouden.
Rogier Dijk (D) Vice-voorzitter

Planning wedstrijden, bar
Martijn Bohmer Penningmeester

Ledenadministratie, Contributie innen, Jaarbegroting opstellen en controleren, Advisering financieel beleid, Activiteitenbegrotingen commissies controleren, Budget voor commissies vaststellen, Financieel jaarverslag.
Dennis Koning Secretaris

Organisatie vergaderingen en ALV's, verslaglegging (ook ALV). Communicatie, Vrijwilligerszaken en gedeeltelijk Ledenadministratie.
Amber Abels- Visser Bestuurslid Facilitaire zaken

Facilitaire zaken, evenementen
Martijn Prent Bestuurslid Technische zaken

Technische zaken, ontwikkelen beleid training
Rogier Dijk (D) Bestuurslid Arbitrage