header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk/per e-mail te geschieden, vóór 1 mei van het lopende seizoen. Opzeggingen voor aankomend seizoen 2023/2024 dienen derhalve vóór 1 mei 2023 binnen te zijn bij de ledenadministratie. 

Indien dit niet is gebeurd, is de volledige contributie voor het komende speelseizoen verschuldigd. 

Opzeggen kan per e-mail naar: ledenadministratie@mhcdemezen.nlonder vermelding van naam, geboortedatum en graag ook reden van opzegging.

U ontvangt per e-mail een standaard opzegbevestiging van de ledenadministratie.