header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Bestuur

Bestuur
Kasper Doesborgh Voorzitter

Vertegenwoordiging vereniging, Vereniging en bestuur leiden, Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken, Vergaderingen leiden, Overeenkomsten afsluiten (sponsors, betaalde krachten), Aanspreekpunt en contacten extern onderhouden.
Rogier Dijk (duo b) Vice-voorzitter

Arbitrage, Planning wedstrijden, Vrijwilligerszaken
Martijn Prent Bestuurslid Technische zaken

Technische zaken, ontwikkelen beleid training
Martijn Bohmer Penningmeester

Ledenadministratie, Contributie innen, Jaarbegroting opstellen en controleren, Advisering financieel beleid, Activiteitenbegrotingen commissies controleren, Budget voor commissies vaststellen, Financieel jaarverslag.
Arijan Gulden Bestuurslid Facilitaire zaken

Facilitaire zaken, Bar, Materialen
Phuong Nguyen Algemeen Bestuurslid

Algemene zaken, Sponsoring, Juridische zaken, Business Club
Dennis Koning Secretaris

Organisatie vergaderingen en ALV's, verslaglegging (ook ALV). Communicatie, Evenementen en gedeeltelijk Ledenadministratie.