header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Bestuur

Bestuur
Kasper Doesborgh Voorzitter

Vertegenwoordiging vereniging, Contacten extern, Vereniging en bestuur leiden, Visiebepaling met leden, Zorgdragen voor goede taakverdeling, Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken, Vergaderingen leiden, Verslag goedkeuren, Advisering bij en stimulering van activiteiten, Kader aanstellen en motiveren, Overeenkomsten afsluiten (sponsors, betaalde krachten), Aanspreekpunt en contacten leggen en onderhouden.
Rogier Dijk Vice-voorzitter

Arbitrage, Planning wedstrijden, Vrijwilligerszaken
Saskia Heuckelbach Secretaris

Organisatie vergaderingen, Notuleren, Communicatie, Informatie van KNHB doorzetten, Informatie aan KNHB sturen, Planningen maken, Activiteitenlijst maken, Deel Ledenadministratie.
Ischa Hetebrij Bestuurslid Technische zaken

Technische zaken, ontwikkelen beleid training
Martijn Bohmer Penningmeester

Ledenadministratie. Contributie innen, Begroting opstellen, Jaarbegroting opstellen en controleren, Advisering financieel beleid, Activiteitenbegrotingen commissies controleren, Budget voor commissies vaststellen, Financiƫle overzichten opstellen, Financieel jaarverslag maken, Declaraties checken en uitbetalen.
Phuong Nguyen Algemeen Bestuurslid

Algemene zaken, Sponsoring, Juridische zaken, Business
Arijan Gulden Bestuurslid Facilitaire zaken

Facilitaire zaken, Bar, Materialen