MHC De Mezen  -  Parkweg 8  -  3842 AD HARDERWIJK  -  0341-417233
mezen site 5.jpg mezen site 4.jpg site 03.jpg mezen site 2.jpg
Junioren
Senioren

 
Nieuwsafbeelding

Let op: gewijzigde spelregels

23-8-2019  | 
De FIH heeft per 1 januari 2019 spelregelwijzigingen doorgevoerd binnen het veldhockey. De KNHB is lid van de FIH en volgt de internationale spelregels. Regelwijzigingen worden nooit gedurende het lopende seizoen doorgevoerd en daarom neemt de KNHB de spelregelwijzigingen per 1 augustus 2019 op in haar spelreglement veldhockey. 

Vier kwarten in plaats van twee helften
Alle wedstrijden (dit geldt voor zowel junioren als senioren) worden vanaf dit seizoen gespeeld in vier kwarten van elk 17,5 minuut. 

Er ontstaan hierdoor twee extra coach- en rustmomenten waardoor teams nog beter kunnen worden begeleid. De rust tussen de kwarten 1 en 2 én 3 en 4 bedraagt maximaal 2 minuten. De rust tussen kwart 2 en 3 bedraagt bij velden zonder sproeiers 5 minuten.

Bij het hervatten van een kwart wordt de bal opnieuw in het midden uitgenomen. In kwart 1 en 2 mag partij A de beginslag nemen, in kwart 3 en 4 neemt partij B de bal uit. Alleen tussen kwart 2 en 3 wordt er van helft gewisseld.

Vrije slag binnen de cirkel
Een vrije slag voor de verdediging voor een overtreding in de cirkel mag overal in de cirkel worden genomen. Afgelopen jaren mocht dit enkel op de loodlijn ter hoogte van de overtreding tussen achterlijn en kop cirkel.

Strafcorner aanvallende fout
Indien een aanvaller bij een strafcorner de cirkel betreedt voordat de bal is aangegeven wordt de aangever bestraft voor deze overtreding en dient deze zich achter de middenlijn op te stellen.

Verdedigende hervatting na strafcorner
Het is een verdediger toegestaan een vrije slag (of uitpush) te nemen (geen selfpass) met het masker op.

Afstand bij vrije slag rond de cirkel
Bij een aanvallende vrije slag binnen 5 meter van de cirkel is het de verdedigers, die binnen de cirkel en binnen 5 meter afstand staan, toegestaan om met de aanvaller (die een selfpass neemt) mee te bewegen, mits de vrije slag direct wordt genomen. Deze verdedigers mogen niet de bal spelen of een poging doen om de bal te spelen, voordat de bal minimaal 5 meter is verplaatst. Als de aanvaller er niet voor kiest de vrije slag direct te nemen moeten alle andere spelers (aanvallers en verdedigers) tenminste 5 meter afstand nemen van de bal totdat de vrije slag wordt genomen.

Vliegende keeper verdwijnt
Er mag niet meer met een vliegende keep gespeeld worden. Vanaf dit seizoen speelt een team met 10 veldspelers en een volledig uitgeruste keeper of met 11 veldspelers. Als gekozen wordt om met 11 veldspelers te spelen, is er dus niemand die binnen de cirkel de bal met het lichaam mag spelen.

Uitspeelcorner
De regels met betrekking tot het einde van een strafcorner aan het einde van de wedstrijd (uitspeelcorner) worden gelijkgetrokken met de regels die gelden voor het beƫindigen van de strafcornersituatie gedurende de wedstrijd. De strafcorner is (onder andere) ten einde als de bal meer dan 5 meter buiten de cirkel is, net als tijdens de wedstrijd.
Spelers mogen bij strafcorners beschermende kleding dragen, zoals een masker. Deze kleding moet direct na afloop van de strafcorner worden verwijderd.

Zie bijlage en lees meer op KNHB.nl