MHC De Mezen  -  Parkweg 8  -  3842 AD HARDERWIJK  -  0341-417233
mezen site 2.jpg mezen site 4.jpg mezen site 5.jpg site 03.jpg
Junioren
Senioren

 

Proeftraining volgen?

 

Stuur een mail naar de ledenadministratie 
[email protected]
met naam, geboortedatum en mobiel nummer. 
Binnen enkele dagen wordt er een uitnodiging gestuurd.

 

Het invullen van het aanmeldingsformulier is vooralsnog niet nodig en volgt bij definitieve aanmelding.AANVRAAGFORMULIER VOOR PROEFTRAINING EN LIDMAATSCHAP
Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Er wordt op basis van uw gegevens meteen een inschrijfformulier gemaakt. Deze wordt naar u gemaild en kunt u uitprinten en per post versturen. Dit scheelt u en onze vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten.

Proeftraining volgen alvorens lid te worden?
Ook voor het aanvragen van proeftraining dient onderstaand formulier te worden ingevuld. Het gehele formulier dient te worden ingevuld, echter er wordt geen contributie afgeschreven.
Zonder een aanmelding wordt u of uw kind NIET toegelaten tot de hockeyvelden!

De minimumleeftijd om bij De Mezen te beginnen met hockey is 5 jaar
Aanmelden is mogelijk vanaf 5 jaar: de leeftijdscategorieën lopen van 1 oktober van het huidige jaar t/m 30 september het jaar erop. 


Betalingsvoorwaarden
Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal in twee termijnen plaatsvinden. Bij het aangaan van het lidmaatschap is een eenmalig inschrijfgeld van € 50,= verschuldigd. Het huidige contributie overzicht vind u hier: [CONTRIBUTIE OVERZICHT]

Verplichtingen
  • Leden van 16 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Indien men nog geen kaart heeft is men verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te halen.
  • Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden en het zo nodig meedraaien van bardiensten.
  • Ouders van jeugdleden worden in geval van uitwedstrijden bij toerbeurt uitgenodigd de spelers te vervoeren en draaien op zaterdag enkele malen per seizoen een wedstrijdtafeldienst.
Verdere informatie, inschrijfvoorwaarden en contributie overzicht vindt u onder het kopje 'Lidmaatschap'.

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Bereikbaarheidsggevens telefoon en e-mail
 
Waarom zijn bereikbaarheidsgegevens voor ons heel belangrijk? MHC De Mezen communiceert met haar leden uitsluitend via de website, via het e-mailadres dat door u is opgegeven en in spoedgevallen via de telefoon en/of sms diensten.

 
Type lidmaatschap
 
Maak hier uw keuze voor het type lidmaatschap. Vrijwilligers, coaches en scheidsrechters dienen zich hier ook op te geven. (n.b. Trimhockey is Recreantenhockey, 'moeders zonder ervaring')

 
   
Ervaring
   
   
   
   
Diploma's?
 
Hieronder kunt u aangeven of u bepaalde relevante diploma's heeft

 
   
   
Vrijwilligerswerk voor de vereniging
 
Bij elke (sport)vereniging zijn de vrijwilligers de drijvende kracht. Bij MHC De mezen zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers voor verschillende functies. Ook zonder hockeyervaring stellen wij uw inzet erg op prijs. Wij stellen het zeer op prijs als elk lid of ouder minstens één activiteit uit de volgende reeks zou willen uitvoeren, zodat wij gericht een beroep kunnen doen op uw inzet en kunnen aansluiten op uw wensen en expertise.

 
   
Akkoordverklaring machtiging t.b.v. contribtiegelden
 
Betaling van contributie en van andere door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde financiële bijdragen gaat uitsluitend via het afgeven van een machtiging tot automatische incasso door MHC De Mezen. Alleen bij het verlenen van deze machtiging wordt het lidmaatschap geaccepteerd.

 
   
Akkoordverklaring aanvraag lidmaatschap
 
De aanvrager(ster), of bij jeugdleden de ouders, verklaard hierbij bereid te zijn deel te nemen aan activiteiten die nodig zijn de vereniging vlot te laten functioneren. Om de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen, moet elke ouder meewerken aan het om toebeurt rijden naar uitwedstrijden en het verrichten van enkele bardiensten. Ondergetekende meldt zich of bovenstaand minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 
   
Controleer en bevestig nu uw aanmelding!
 
LET OP! Nadat u op de knop AANMELDEN hieronder heeft gedrukt, kunt u uw ingevulde gegevens controleren, vervolgens dient u de aanmelding definitief te BEVESTIGEN. Na uw definitieve bevestiging ontvangt u een e-mail bericht met uw aanmeldingsformulier. Indien u geen e-mail bericht heeft ontvangen is de aanmelding niet geslaagd, probeert u het nogmaals. Dank voor het invullen.