MHC De Mezen  -  Parkweg 8  -  3842 AD HARDERWIJK  -  0341-417233
mezen site 4.jpg mezen site 2.jpg site 03.jpg mezen site 5.jpg
Junioren
Senioren

 

Huisregels MHC De Mezen

Kledingvoorschriften clubtenue

Het volledige Mezentenue bestaat uit:
- Geel/blauw Mezen shirt met donkerblauwe banen aan de zijkanten en een donkerblauwe boord, met op het shirt het Mezen logo.
- Donkerblauwe rok of donkerblauwe korte broek
- Gele sokken met donkerblauwe band aan de bovenzijde
- Hockeystick in de juiste maat
- Gebitsbeschermer en scheenbeschermers verplicht
- Hockeyschoenen met veel noppen, zgn.kunstgrasschoenen
- Blauw shirt bij uitwedstrijden naar een club met gelijkend wedstrijdshirt als De Mezen


 Rookbeleid

 • Per 1 juli 2008 is de hele sportsector tegelijk met de horeca, kunst- en cultuursector rookvrij. Roken in alle sportaccommodaties wordt vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan. Hierdoor mag er in het hele clubhuis niet meer gerookt worden. Roken is alleen buiten toegestaan, met uitzondering van de velden en de dug-outs.
 • Voor alle duidelijkheid; ook wanneer je in het clubhuis bent met een kleine groep mensen die geen bezwaar hebben tegen het roken blijft het verboden binnen te roken.
 • Indien men buiten op het terrein rookt moeten peuken deugdelijk gedoofd en opgeruimd worden.
 • Het bestuur gaat er vanuit dat iedereen zich aan het rookverbod houdt. Maar als het te pas komt, spreek dan in het belang van onze vereniging teamgenoten, andere leden, de tegenstander of toeschouwers aan wanneer zij zich niet aan deze regels houden.
 • Een eventueel uitgereikte boete wordt op de veroorzaker verhaald.
 

 

Alcohol-en drugsbeleid

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende (wettelijke) bepalingen te worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jongeren dan 18 jaar is verboden.
 • Verkoop van sterke drank (gedestilleerd met 15% alcohol of meer) aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. Tevens mag deze leeftijdsgroep geen alcoholische dranken drinken op en rond het terrein van MHC De Mezen.
 • De verstrekker van de alcohol dient de leeftijd van de betrokkene vast te stellen, tenzij deze onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft. Wanneer de leeftijd niet vastgesteld kan worden, wordt er geen alcohol verstrekt.
 • Er mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt wanneer dit kan leiden tot verstoring van de openbare orde, veiligheid en/of zedelijkheid.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te verstrekken aan dronken personen;
 • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of anderszins onder invloed verkeren.
 • Binnen MHC De Mezen geldt een algeheel alcoholverbod tijdens de speelduur van alle jeugdteams.   
 • Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van MHC De Mezen (soft- of hard) drugs te gebruiken of in het bezit te hebben.
 • Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard) drugs aan een hockeywedstrijd en/of training deel te nemen.
 • Indien er sprake is van handel in (soft- of hard) drugs wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.
 • Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen er sancties worden opgelegd. Na een waarschuwing kan bij een herhaalde overtreding een (aan tijd gebonden) speelverbod volgen, schorsing van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap. De KNHB wordt van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld.


Clubhuis:

 • Aankondigingen, foto's, informatieblaadjes enz. mogen niet met plakband, plakstift of punaises tegen muren en deuren bevestigd worden; op toegewezen ramen mogen aankondigingen met plakband worden opgehangen. Voorlopig zijn dit de 2 ramen op de hoek naast de hoofdingang.
 • In het gebouw gestalde fietsen/bromfietsen worden buiten gezet.
 • Gevonden voorwerpen worden in de daartoe bestemde kist bij de garderobe naast de hoofdingang gedeponeerd. Na verloop van tijd worden deze spullen weggedaan.
 • Van diefstal van eigendommen van MHC De Mezen zal aangifte gedaan worden.
 • MHC De Mezen, noch het bestuur zijn aansprakelijk voor op MHC De Mezen zoekgeraakte eigendommen van leden en/of bezoekers.
 • Het clubhuis wordt niet verhuurd voor privé feesten, maar is wel beschikbaar voor hockey gerelateerde feesten. Hiervoor is wel voorafgaand toestemming van de Barcommissie vereist.


Bar:

 • Het nuttigen van meegebrachte etenswaren of dranken in het clubhuis of op het complex is niet toegestaan, zonder voorafgaand overleg met de Barcommissie.
 • Alle consumpties dienen contant te worden afgerekend, dan wel in uitzonderingsgevallen "op een bon gezet te worden", indien daartoe met de Barcommissie een duidelijke afspraak is gemaakt.
 • Het is voor de jeugd niet toegestaan om achter de bar te komen.
 • Zonder toestemming van de barbezetting mogen anderen ook niet achter de bar komen.
 • De bar is geen verzamelplaats voor gevonden voorwerpen. 
 • Voorwerpen die achter de bar verschijnen die daar niet horen worden weggegooid.
 • Bidons en bijbehorende kratten horen niet achter de bar, maar in het materialenhok.


Rommel opruimen:

 • Lege flesjes, flessen, glazen, bekers, kratten en dergelijke dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis. Flessendopjes dienen in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Afval, waaronder plastic bekers of flesjes, moet worden gedeponeerd in de afvalbakken, die op het complex en in het clubhuis staan.
 • De laatste thuisspellende jongens en meisjes teams dienen de kleedkamers op zaterdag bezemschoon achter te laten. De coach van het team dient erop toe te zien dat dit op een juiste wijze gebeurt.


Fietsenstalling:

 • Fietsen dienen in de stalling geplaatst te worden en niet op de looppaden of voor / achter het clubhuis.
 • Hetzelfde geldt voor de bromfietsen en scooters waarvoor achter de fietsenstalling een betonnen opstelplaats is aangelegd.
 • Het bestuur is gerechtigd personen die zich niet gedragen conform deze afspraken of zich anderszins misdragen van het complex of clubhuis te verwijderen. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beĆ«indiging van het lidmaatschap. In voorkomende gevallen kan het bestuur de Politie inschakelen. Aanwijzingen in dit kader van MHC De Mezen bestuursleden en andere daartoe bevoegde commissieleden en functionarissen, trainers en coaches moeten opgevolgd worden.

Voor vragen en of suggesties kunt u mailen naar [email protected]