header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Commissies/vrijwilligers

Bestuur
Kasper Doesborgh Voorzitter Vertegenwoordiging vereniging, Vereniging en bestuur leiden, Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken, Vergaderingen leiden, Overeenkomsten afsluiten (sponsors, betaalde krachten), Aanspreekpunt en contacten extern onderhouden.
Rogier Dijk (D) Vice-voorzitter Planning wedstrijden, bar
Martijn Bohmer Penningmeester Ledenadministratie, Contributie innen, Jaarbegroting opstellen en controleren, Advisering financieel beleid, Activiteitenbegrotingen commissies controleren, Budget voor commissies vaststellen, Financieel jaarverslag.
Dennis Koning Secretaris Organisatie vergaderingen en ALV's, verslaglegging (ook ALV). Communicatie, Vrijwilligerszaken en gedeeltelijk Ledenadministratie.
Amber Abels- Visser Bestuurslid Facilitaire zaken Facilitaire zaken, evenementen
Martijn Prent Bestuurslid Technische zaken Technische zaken, ontwikkelen beleid training
Rogier Dijk (D) Bestuurslid Arbitrage
Commissies
Arbitrage
Mark Dikkerboom Commissielid Arbitrage - begeleiding
Jan-Paul Oosterom Commissielid Arbitrage - begeleiding
Teun Hertoghs Voorzitter Arbitrage Arbitrage - begeleiding
Rogier Dijk (D) Bestuurslid Arbitrage Arbitrage - begeleiding
Myriam van Tol Commissielid Arbitrage - planning
Barcommissie
Pepijn Albers Commissielid Barcommissie
Evenementen
Stein Schwarz Commissielid Evenementen - Algemeen
Jolie Dikkerboom Commissielid Evenementen - Algemeen
Niek Schwarz Commissielid Evenementen - Algemeen
Facilitaire zaken
René Steijlen Commissielid
Huub Moes Commissielid
Martijn Doesborgh Commissielid
Materialen
Jolie Dikkerboom Algemene en keepersmaterialen Materialen
Niels Kolk Algemene en keepersmaterialen Materialen
Sponsoring
Lianne Breimer Commissielid Sponsoring
Jeroen van den Bos Commissielid Sponsoring
Renate Slokker- Willemsen Commissielid Sponsoring
Marcel Korving Commissielid Sponsoring
Tucht
Mathieu Bonnet Voorzitter
Vertrouwenscommissie
Merel Wigmore Commissielid
Bart Zieleman Commissielid
Vrijwilligerszaken
Dennis Koning Coördinator
Website
Elisa Mol Webredactie
Maartje Norg Webredactie
Luuk Abels Webmaster
Wedstrijdshirts
Linda Reimus Wedstrijdshirts Materialen
Hillie Hop Wedstrijdshirts Materialen
Zaalhockey
Rogier Dijk (D) Coördinator
Jeroen Jense Lid
Secretariaat
Linda Reimus ledenadministratie Ledenadministratie
Technische Zaken
Technisch Manager
Jeroen Jense Technisch Manager
Technische Commissie
Farid Abdul Aziz Blokcoördinator Junioren Elftalcommissie Junioren
Robert van Plateringen Lijncoördinator A en B Elftalcommissie Junioren
Almar Epema Lijncoördinator Jongens Elftalcommissie Junioren
Josée Boek- Hooghoed Lijncoördinator C en D Elftalcommissie Junioren
Mathieu Bonnet Blokcoördinator Senioren Elftalcommissie Senioren
Nicole Post Lijncoördinator MO10 Jongste Jeugd
Eva de Bie Blokcoördinator Jongste Jeugd Jongste Jeugd
Jet Hop Lijncoördinator Jongens Jongste Jeugd
Erna van Leijden Lijncoördinator MO9 Jongste Jeugd
Robin Bunt Blokcoördinator Trainers & Coaches Trainers & Coaches
Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd
Wedstrijdsecretariaat 2023/2024 Commissielid
Wedstrijdsecretariaat Junioren
Wedstrijdsecretariaat 2023/2024 Commissielid
Wedstrijdsecretariaat Senioren
Wedstrijdsecretariaat 2023/2024 Commissielid