header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Commissies/vrijwilligers

Bestuur
Kasper Doesborgh Voorzitter Vertegenwoordiging vereniging, Vereniging en bestuur leiden, Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken, Vergaderingen leiden, Overeenkomsten afsluiten (sponsors, betaalde krachten), Aanspreekpunt en contacten extern onderhouden.
Rogier Dijk Vice-voorzitter Arbitrage, Planning wedstrijden, Vrijwilligerszaken
Martijn Prent Bestuurslid Technische zaken Technische zaken, ontwikkelen beleid training
Martijn Bohmer Penningmeester Ledenadministratie, Contributie innen, Jaarbegroting opstellen en controleren, Advisering financieel beleid, Activiteitenbegrotingen commissies controleren, Budget voor commissies vaststellen, Financieel jaarverslag.
Arijan Gulden Bestuurslid Facilitaire zaken Facilitaire zaken, Bar, Materialen
Phuong Nguyen Algemeen Bestuurslid Algemene zaken, Sponsoring, Juridische zaken, Business Club
Laura van Loon (TR) Secretaris Organisatie vergaderingen en ALV's, verslaglegging (ook ALV). Communicatie, Evenementen en gedeeltelijk Ledenadministratie.
Commissies
Arbitrage
Mark Dikkerboom Commissielid Arbitrage - begeleiding
Jan-Paul Oosterom Commissielid Arbitrage - begeleiding
Teun Hertoghs Voorzitter Arbitrage Arbitrage - begeleiding
Rogier Dijk Bestuurslid Arbitrage Arbitrage - begeleiding
Myriam van Tol Commissielid Arbitrage - planning
Barcommissie
Mathieu Bonnet Commissielid Barcommissie
Sander Knol Commissielid Barcommissie
Jan-Bart Grul Commissielid Barcommissie
Eva de Bie Commissielid Barcommissie
Evenementen
Amber Visser Commissielid Evenementen - Algemeen
Febe Morsink Commissielid Evenementen - Algemeen
Niek Schwarz Commissielid Evenementen - Algemeen
Facilitaire zaken
Huub Moes Commissielid
René Steijlen Commissielid
Materialen
Jolie Dikkerboom Algemene en keepersmaterialen Materialen
Leonie Kamphuis Algemene en keepersmaterialen Materialen
Amber Visser Algemene en keepersmaterialen Materialen
Niels Kolk Algemene en keepersmaterialen Materialen
Niels Timmer Algemene en keepersmaterialen Materialen
Sponsoring
Phuong Nguyen Algemeen Bestuurslid Sponsoring
Jan-Paul Oosterom Commissielid Sponsoring
Bas van Nieuwkerk Commissielid Sponsoring
Egon van de Kamp Commissielid Sponsoring
Lianne Willems-Breimer Commissielid Sponsoring
Martine Ningbers Commissielid Sponsoring
Wida Nikzad Commissielid Sponsoring
Vertrouwenscommissie
Merel Wigmore Commissielid
Marcel van Eeden Commissielid
Vrijwilligerszaken
Rogier Dijk Coördinator
Website
Luuk Abels Webmaster
Mariella Glastra Webredactie
Ramonda Visser Webredactie
Saskia Heuckelbach Webredactie
Wedstrijdshirts
Linda Reimus- Koning Wedstrijdshirts Materialen
Hillie Hop Wedstrijdshirts Materialen
Zaalhockey
Rogier Dijk Coördinator Junioren
Secretariaat
Linda Reimus- Koning ledenadministratie Ledenadministratie
Technische Zaken
Technische Commissie
Martijn Prent Voorzitter TC
Robin Bunt Commissielid
Sander Ooievaar overzicht Controle commissie
Josée Boek- Hooghoed Commissielid Elftalcommissie Junioren
Olaf Reimus Commissielid Elftalcommissie Junioren
Farid Abdul Aziz Commissielid Elftalcommissie Junioren
Teun Hertoghs Commissielid Elftalcommissie Junioren
Martijn Doesborgh Commissielid Teamcoördinatie Jongste Jeugd
Jeroen Jense Coördinator Trainingscoordinatie
Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd
Inge van Assen Commissielid
Manon Bos Commissielid
Wedstrijdsecretariaat Junioren
Manon Bos Commissielid
Inge van Assen Commissielid
Wedstrijdsecretariaat Senioren
Inge van Assen Commissielid
Manon Bos Commissielid